Tag Archives: lõi lọc

Lõi Lọc Nước Kangaroo Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Lõi lọc nước Kangaroo

Lõi lọc nước Kangaroo được sử dụng trong các thế hệ máy lọc nước Kangaroo. Là yếu tố quyết định chất lượng nước lọc tinh khiết. Với mỗi model, Kangaroo có cách sắp xếp và các chức năng lõi lọc khác nhau. Tuy nhiên vẫn dựa theo một quy chuẩn bao gồm: Các lõi lọc […]